فروشگاه اینترنتی شرکت آداک برج

عاملیت توزیع و فروش شرکت KPlus با سرویس انبار و دارنده گواهینامه اجرایی

محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

انواع پانل گچی کی پلاس

پانل گچی FM 12.5 طول 2.4 لبه AK

411,000 ریال هر متر مربع

پانل گچی FM 12.5 طول 2.5 لبه AK

411,000 ریال هر متر مربع

پانل گچی FR 12.5 طول 2.4 لبه AK

328,000 ریال هر متر مربع

پانل گچی FR 12.5 طول 2.5 لبه AK

328,000 ریال هر متر مربع

پانل گچی MR 12.5 طول 2.4 لبه AK

380,000 ریال هر متر مربع

پانل گچی MR 12.5 طول 2.5 لبه AK

380,000 ریال هر متر مربع

پانل گچی MR 15 طول 3 لبه AK

427,000 ریال هر متر مربع

پانل گچی RG 12.5 طول 2.4 لبه AK

284,000 ریال هر متر مربع

پانل گچی RG 12.5 طول 2.5 لبه AK

284,000 ریال هر متر مربع

پانل گچی RG 15 طول 2.4 لبه AK

321,000 ریال هر متر مربع
“کی پلاس” انتخابی مطمئن تر
پروفیل و اتصالات
پروفیل
  • پروفیل
  • اتصالات

دریچه بازدید

IMG_9144