نمایش 16–30 از 38 نتیجه

Show sidebar

پانل گچی FR 18 طول 2.4 لبه AK

پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها حاوی الیاف شیشه می باشد. پنل های گچی مقاوم در برابر

پانل گچی FR 18 طول 3 لبه AK

پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها حاوی الیاف شیشه می باشد. پنل های گچی مقاوم در برابر

پانل گچی FR 18 طول 3 لبه VK

پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها حاوی الیاف شیشه می باشد. پنل های گچی مقاوم در برابر
بستن

پانل گچی MR 12.5 طول 2.4 لبه AK

380,000 ریال هر متر مربع
پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها با مـواد مقاوم در برابر رطوبت ترکیب شده است. پنل های
بستن

پانل گچی MR 12.5 طول 2.5 لبه AK

380,000 ریال هر متر مربع
پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها با مـواد مقاوم در برابر رطوبت ترکیب شده است. پنل های
بستن

پانل گچی MR 12.5 طول 2.8 لبه AK

380,000 ریال هر متر مربع
پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها با مـواد مقاوم در برابر رطوبت ترکیب شده است. پنل های
بستن

پانل گچی MR 12.5 طول 3 لبه AK

380,000 ریال هر متر مربع
پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها با مـواد مقاوم در برابر رطوبت ترکیب شده است. پنل های
بستن

پانل گچی MR 15 طول 3 لبه AK

427,000 ریال هر متر مربع
پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها با مـواد مقاوم در برابر رطوبت ترکیب شده است. پنل های

پانل گچی MR 18 طول 2.4 لبه AK

پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها با مـواد مقاوم در برابر رطوبت ترکیب شده است. پنل های
بستن

پانل گچی RG 12.5 طول 2.4 لبه AK

284,000 ریال هر متر مربع
پنل های گچی ساده به طور عمومی در سیستم های ســاخت و سـاز خشـک(مانند دیـوارهای جداکننده، دیوارهای پوششی و سقف
بستن

پانل گچی RG 12.5 طول 2.4 لبه VK

284,000 ریال هر متر مربع
پنل های گچی ساده به طور عمومی در سیستم های ســاخت و سـاز خشـک(مانند دیـوارهای جداکننده، دیوارهای پوششی و سقف
بستن

پانل گچی RG 12.5 طول 2.5 لبه AK

284,000 ریال هر متر مربع
پنل های گچی ساده به طور عمومی در سیستم های ســاخت و سـاز خشـک(مانند دیـوارهای جداکننده، دیوارهای پوششی و سقف
بستن

پانل گچی RG 12.5 طول 2.8 لبه AK

284,000 ریال هر متر مربع
پنل های گچی ساده به طور عمومی در سیستم های ســاخت و سـاز خشـک(مانند دیـوارهای جداکننده، دیوارهای پوششی و سقف
بستن

پانل گچی RG 12.5 طول 3 لبه AK

284,000 ریال هر متر مربع
پنل های گچی ساده به طور عمومی در سیستم های ســاخت و سـاز خشـک(مانند دیـوارهای جداکننده، دیوارهای پوششی و سقف
بستن

پانل گچی RG 12.5 طول 3 لبه VK

284,000 ریال هر متر مربع
پنل های گچی ساده به طور عمومی در سیستم های ســاخت و سـاز خشـک(مانند دیـوارهای جداکننده، دیوارهای پوششی و سقف